Spa Intimo
Play spa
Mogi škola stranih jezika


Opšti uslovi korišćenja ovog veb-sajta


Opšti uslovi

BrkatiBradonja Vam omogućava pristup veb-sajtu www.brkatibradonja.com, na kojem objavljuje tekst, slike, video zapise i druge materijale u informativne svrhe.

Pristupanjem ovom veb-sajtu, pristajete na ove Opšte uslove. Ako se ne slažete sa ovim Opštim uslovima, molimo Vas da prestanete da posećujete ili koristite ovaj veb-sajt. Osim toga, potvrđujete da BrkatiBradonja nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija, preporuka i/ili saveta koji postoje na ovom veb-sajtu.

Informacije koje se nalaze na www.brkatibradonja.com nisu obavezujuće i ne predstavljaju obavezujuću ponudu sa pravnog stanovišta za sklapanje ugovora.

Odgovornost

Iako je ovaj veb-sajt napravljen sa velikom pažnjom, BrkatiBradonja ne daje nikakvu garanciju, eksplicitnu ili implicitnu, da su informacije (uključujući, ali ne ograničavajući se na, slike, video zapise i savete) sa ovog veb-sajta, ili koje se odnose na njih, kompletne, ažurirane, tačne i pogodne za svrhe za koje korisnik veb-sajta želi da ih koristi.

Dokle god je to dozvoljeno zakonom, BrkatiBradonja (uključujući svoje filijale, predstavnike kompanije i zaposlene) ovim isključuje svaku odgovornost za: svaki gubitak bilo koje vrste, direktan ili indirektan, koji je prouzrokovan i/ili proizilazi iz korišćenja veb-sajta ili nekog drugog veb-sajta povezanog sa ovim veb-sajtom;
gubitak hardvera i softvera, virusa i drugih problema i/ili gubitak vremena zbog korišćenja ovog veb-sajta.
gubitak koji je prouzrokovan netačnim, nepotpunim ili zastarelim informacijama na veb-sajtu.
Naš veb-sajt može da sadrži reference (na primer hiperlink, baner ili dugme) na druge veb-sajtove, koje se odnose na određeni aspekt ovog veb-sajta. To ne znači automatski da je BrkatiBradonja povezan sa ovim drugim veb-sajtovima ili njihovim vlasnicima i samim tim nije odgovoran za ove veb-sajtove niti za informacije koje se na njima nalaze.

BrkatiBradonja zadržava ekskluzivno pravo da izmeni ili ukloni sadržaj u bilo kom trenutku bez obaveze davanja obaveštenja. BrkatiBradonja ne može da se smatra odgovornim za bilo kakve posledice tih izmena.

Intelektualna svojina

Ako nije drugačije određeno, autorsko pravo i sva ostala prava intelektualne svojine, koja se odnose na celokupan sadržaj ovog veb-sajta, uključujući sve tekstualne sadržaje, slike, grafike, audio, video ili animirane datoteke, dizajn veb-sajta, izgled i prezentacija veb-sajta pripada isključivo kompaniji BrkatiBradonja i njegovim pridruženim trećim stranama.

Sadržaj ovog veb-sajta ne sme se kopirati, distribuirati ili koristiti u komercijalne svrhe, niti se bilo koji sadržaj sme kopirati na drugi veb-sajt, bez prethodnog pismenog odobrenja. Ovaj veb-sajt ne daje pravo na korišćenje intelektualne svojine kompanije BrkatiBradonja ili trećih lica.

Zabranjeno je umnožavanje ili objavljivanje celog ili dela ovog veb-sajta štampanjem, fotokopijom, mikrofilmom, digitalnom kopijom ili bilo kojim drugim sredstvom, bez prethodne pismene saglasnosti kompanije BrkatiBradonja.

Možete da odštampate ili da preuzmete deo sa veb-sajta na vaš hard disk ili da ga prosledite drugim stranama pod uslovom da je isključivo u informativne svrhe. Ako imate dozvolu za objavljivanje slike, onda publikacija uvek mora da sadrži sledeći izvor: Copyright BrkatiBradonja. Sva prava zadržana.

BEIL servis klima uređaja